Backup


geomaja

G E O P O E T I K

TYNGDPUNKTENS TILLBAKATRÄDANDE EKONOMI


Geopoetik handlar om vad vi tror att vi gör när vi talar om jorden.

Men jorden är inte en plats. Den är inte en tillgång. Den är en levande varelse.

Det gäller att genomdriva jordens vilja. Vägen är enkel. Vi gräver där vi står. Makt mot makt. Dra dig tillbaka. Kvar bli en kula av mörk materia, ett garnnystan, en gåta. Djuren. Växterna. Klotet. Jorden svämmar över. Rösterna har aldrig slutat förklara.

Det är en fråga om att lyssna.


STYX FÖRLAG HUSBY KONSTHALL 1-2 OKT 2016

John Andersson, Christian Cavallin, Timothy Crisp, Cristoffer Dahlby, Natasha Dumas, Leif Elggren, Lou Fallenius, Helgi Thorgils Fridjonsson, Gatuduvan, Milan Kunc, Erik Lavesson, Kristoffer Lindfors, Daniel Lofthagen, Jens Lomm, CM Lundberg, Emma Lundenmark, Giuliano Medici, Iwo Myrin, Technomuren, Katarina Norling, Eva Kristina Olsson, Olof Pettersson, Joanna Rytel, Surrealistgruppen, Marcus Tibbling, Tuva Widén, Malin Pettersson Öberg m.fl.

Mer informtion om programet kommer snart…

Hör gärna av dig om du är intresserad av att hjälpa till. info@styxforlag.com